THE SLIGHT COLLECTION

The Slight Collection – là trạm dừng cho bạn nếu bạn đang là người tìm kiếm một chiếc tạp dề vừa basic nhưng lại đủ tinh tế phần nhìn, nhẹ nhàng cùng bạn trong những hoạt động yêu thích – mỗi khi bạn làm bánh, cắm hoa, hay pha một tách cafe, chuẩn bị điểm tâm cho một buổi sáng nhẹ nhàng thư thái.


>

Add address