CHÚNG TÔI TIN – ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ THỂ ĐẾN TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG DÙ RẤT NHỎ

We believe – miracles can come from even the small actions

Ngói giữ được ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy của mình, giữ được sự chăm chút tỉ mỉ trong từng đường may, giữ được những nỗ lực cải tiến sản phẩm của mình từng ngày,… là nhờ một nguồn động lực vô cùng lớn từ mong muốn giúp ích cho cuộc sống.

Với mỗi chiếc tạp dề bán được, NGÓI xin trân trọng dành tặng 5% vào quỹ “ống heo” nhằm mục đích sử dụng trong các hoạt động từ thiện. Nguồn quỹ này sẽ được gửi đến để giúp đỡ những hoàn cảnh xung quanh, những khó khăn cần sẻ chia hay đơn giản chỉ là những nguồn cảm hứng cho chúng tôi về giá trị cuộc sống.

Để lan truyền sự chia sẻ có thật nhiều cách, Ngói cũng sẽ thực hiện mong muốn ấy bằng mọi cách chúng tôi có thể. Vậy Ngói mong bạn hiểu rằng, khi bạn mua và sử dụng các sản phẩm của Ngói thì chính bạn đã trở thành một phần không hề nhỏ trong mục tiêu chung của chúng ta.

Cám ơn bạn thật nhiều!

NGOI retains the burning fire by keeping the meticulous in each seam and improving the products every day. All thanks to the great source of motivation from the desire to help the living.

With each product is sold, we will deduct 5% into the “piggy” fund for the purpose of charity works.. This fund will be used to help with surrounding circumstances, difficulties that need to be shared, or simply to inspire us about the value of life.

To spread the sharing in various ways, we will do what we can. We hope you understand that, when you buy and use our products, you have become a part of our common goal.

 

Our deepest thanks and appreciation!