thông tin bảo hành sản phẩm

THỜI GIAN BẢO HÀNH

 • Bảo hành 1 năm kể từ ngày sản xuất. Áp dụng cho các sản phẩm: Tạp dề, áo bếp.
 • Bảo hành 6 tháng áp dụng với các sản phẩm: áo thun, mũ và sản phẩm khác.
 • Các sản phẩm trong thời gian bảo hành được chỉnh sửa miễn phí. Nếu khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ chỉnh sửa sau thời hạn bảo hành, chúng tôi sẽ thông báo chi phí tùy thuộc mức độ yêu cầu.
designed-apron

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

 • Sản phẩm được bảo hành các lỗi về đường may yếu hay phần cứng bị hỏng.
 • Thay dây đeo / nút bấm ( có tính phí)
 • Sản phẩm sẽ không được chịu trách nhiệm về các hư hỏng do quá trình sử dụng và tác động môi trường ngoài như thay đổi màu sắc do môi trường,chất giặt tẩy mạnh.
 • Sản phẩm là vải nên các hư hỏng do rách/đứt/lủng do tác động ngoại lực hay vật sắc nhọn …. sẽ không được chịu trách nhiệm

Khuyến nghị khách hàng

 • Sản phẩm từ NGÓI có độ bền cao, tuy nhiên thích hợp nhất chỉ nên sử dụng từ 2-3 năm để đảm bảo nhất về hình thức sản phẩm.
 • Trong quá trình hoàn/trả/ gửi. Nên sử dụng các dịch vụ chuyển phát uy tín. Chúng tôi không thể nhận trách nhiệm về bưu kiện hoặc vật dụng, hàng hóa bị hư hỏng, mất hoặc đánh cắp do vận chuyển.

quy định đổi trả sản phẩm

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỔI TRẢ

 1. Liên hệ mail với Ngói để yêu cầu Xác nhận yêu cầu.
 2. Gửi phí thanh toán ( phí vận chuyển, đóng gói) (nếu có sử dụng)
 3. Nhận hàng sau 14 ngày làm việc.

LƯU Ý : Quy định đổi trả chỉ áp dụng cho mua tại cửa hàng hoặc mua trực tuyến. Không áp dụng cho các chương trình sale, hội chợ …

ĐIỀU KIỆN ĐỔI SẢN PHẨM

Quý khách lưu ý kiểm tra kĩ sản phẩm ngay khi mua hàng và nhận hàng. Báo lỗi trong vòng 5 ngày từ khi nhận được đơn hàng. Đổi do lỗi sản xuất , sai sót đơn hàng, hư hỏng do vận chuyển ( Sản phẩm còn nguyên bao bì đóng gói từ đơn vị chuyển phát). Sản phẩm còn nguyên nhãn mác và chưa qua sử dụng.

ĐIỀU KIỆN TRẢ SẢN PHẨM

Lỗi do sản xuất, sai sót đơn hàng, hư hỏng do vận chuyển ( Sản phẩm còn nguyên bao bì đóng gói từ đơn vị chuyển phát) .

Sản phẩm còn nguyên nhãn mác và chưa qua sử dụng.

Vui lòng gửi kèm bản sao chi tiết thông tin đặt hàng trong bưu kiện gửi trả lại.

Đóng gói an toàn và gửi trả cho Ngói tại :

112 Điện Biên Phủ, Đakao , Quận 1, TP HCM

Products warranty information

WARRANTY PERIOD

 • The warranty is valid for 1 year from the date of manufacture for aprons and chef jackets.
 • The warranty is valid for 6 months for T-shirts, hats, and other products.
 • Products under warranty are eligible for free repairs. If customers require repairs after the warranty period, we will inform them of the cost depending on the extent of the request.


Warranty conditions

 • The product is warranted against weak seams or hardware defects.
 • Replacing straps/buttons will incur a fee.
 • The product will not be responsible for damages caused by use and external environmental factors such as color changes due to the environment, strong detergents, etc.
 • As the product is made of fabric, damages caused by tearing/puncturing due to external force or sharp objects will not be covered.

CUSTOMER RECOMMENDATIONS

 • Products from NGOI have high durability, however, it is recommended to use them for only 2-3 years to ensure the best product appearance.
 • During the return/shipping process, please use reputable courier services. We cannot be held responsible for damaged, lost, or stolen packages or items due to shipping.

 

Exchanges and Returns Regulations

Exchanges and Returns Regulations

Following these steps for Exchanges and returns

 1. Contact us to request exchanges or returns by email
 2. Send payment charge (shipping and packing) (if used)
 3. Receive goods after 14 working days.

NOTE: Exchanges and returns policy is only available for in-store purchase or online purchase. Not applicable for discount programs, fair, etc.

CHANGES CONDITIONS

Please check the product carefully when purchasing and receiving goods. Informing us any problem within 5 days since you received the order. We will accept changes due to Manufacturing errors, mistakes orders, damage caused by shipping (Product packaging is intact from the delivery unit). Product labeling must be intact and unused.

RETURNS CONDITIONS

Manufacturing errors, mistakes orders, damaged due to shipping (Product packaging is intact from the delivery unit).

Product labeling must be intact and unused.

Please enclose a copy of the detailed information of the order in the return parcel.

Secure packing and return to us at: 112 Dien Bien Phu, Dakao, District 1, HCMC